bg

Vastuu

Huomioimme kaikessa toiminnassamme terveys-, turvallisuus- ja ympäristönäkökulmat. Olemme asettaneet tavoitteeksemme toiminnan:

  • ilman tapaturmia
  • ilman ammattitauteja ja työperäisiä sairauksia
  • ilman palonalkuja ja tulipaloja
  • ilman telakka-alueeseen ja telakan omaisuuteen kohdistuvia väärinkäytöksiä
  • ilman vahingollisia päästöjä ympäristöön.

Turvallisuus

Arctechilla turvallisuus on kaikkien vastuulla. Jokaisella on velvollisuus puuttua sekä omaan että muiden aiheuttamaan turvallisuutta vaarantavaan työhön.

Noudatamme toiminnassamme turvallisuus- ja ympäristösäännöksiä, ja pyrimme kehittämään myös uusia ratkaisuja turvalliseen ja ympäristöystävälliseen toimintaan.

Noudatamme seuraavia standardeja:

  • Laadunhallintajärjestelmä ISO 9001:2015
  • Työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmä OHSAS 18001:2007
  • Ympäristöjärjestelmä ISO 14001:2015
  • Hitsauksen laatuvaatimukset ISO3834-2:2005

Arvot

1. Asiakaskeskeisyys

Asiakkaidemme toiminnan tunteminen sekä sidosryhmiemme tarpeiden tunnistaminen ovat meille tärkeitä asioita, jotta voimme tarjota innovatiivisia ja kilpailukykyisiä ratkaisuja laivanrakennukseen. Olemme luotettava yhteistyökumppani.

2. Toiminnan erinomaisuus

Pyrimme erinomaisuuteen kaikessa toiminnassamme ja teemme asiat kerralla valmiiksi. Intohimomme on jatkuva laadun parantaminen.

3. Turvallisuusajattelu ja ympäristönsuojelu

Olemme sitoutuneet varjelemaan jokaisen toiminnassamme mukana olevan terveyttä ja turvallisuutta. Pyrimme poistamaan kaikki tapaturmat, työterveysongelmat, turvattomat käytännöt ja ympäristövahingot toiminnastamme.

4. Ihmisten arvostaminen

Arvostamme kanssaihmisiämme, kuuntelemme ja olemme keskustelulle avoimia, kohtelemme toisiamme asiallisesti ja työskentelemme yhdessä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.

 

Lue lisää Arctechistä
Turvallisuus
Huomioimme työssämme aina terveys-, turvallisuus- ja ympäristönäkökohdat.
LUE LISÄÄ
Kehitys
Panostamme laivanrakennuksessa innovatiiviseen suunnitteluun ja jatkuvaan kehitykseen.
LUE LISÄÄ
Yhteistyö
Teemme yhteistyötä asiakkaidemme kanssa löytääksemme parhaat ratkaisut laivanrakennukseen.
LUE LISÄÄ